Fındık Üreticilerinin Dikkatine!

Fındık Üreticilerinin Dikkatine!

Fındık Alan Bazlı Destekleme Ödemeleri 6 Nisan’dan İtibaren Başlıyor..

İlimizde  Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerine 6 Nisan saat:18.00'dan itibaren Ziraat Bankası ATM' lerinden başlanacaktır.
Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereği; Giresun ilimizde 2017 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını  yaptıran üreticilerimize dekar başına 170 TL'lik destekleme ödemeleri, ödeme takvimine göre Ziraat Bankası şubelerinden yapılacaktır.
Ödemeler üreticilerimizin T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre aşağıda belirtilen günlerde yapılacaktır.
 
T.C. Kimlik Numarasının son rakamı 0 (sıfır) ve 2 (iki) olanlar 6 Nisan 2018 Cuma
(saat 18.00'dan sonra)
T.C. Kimlik Numarasının son rakamı  4 (dört) ve 6 (altı) olanlar 13 Nisan 2018 Cuma
(saat 18.00'dan sonra)
T.C. Kimlik Numarasının son rakamı  8 (sekiz) olanlar 20 Nisan 2018 Cuma
(saat 18.00'dan sonra)
 
Üreticilerimize duyurulur.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü