Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerine yönelik...

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerimize Yönelik Eğitim Toplantısı Yapıldı

Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce 2018 yılı içerisinde sera verilen üreticilerimize yönelik örtüaltı sebze yetiştiriciliği, sebze hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Toplantıda; örtüaltı sebze yetiştiriciliği hakkında genel bilgilerin yanında; serada toprak hazırlığı, iklimlendirme, gübreleme, budama konularında da bilgilendirme yapılmıştır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ilimizde sorun olan önemli sebze hastalık ve zararlılar tanıtılarak mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Seralarda hastalık ve zararlı çıkışını en aza indirgemek için yapılabilecek uygulamalar üzerinde durulmuştur.
Ayrıca bitki koruma ürünü uygulamalarının çevreye, doğal dengeye, insan sağlığına etkileri konuları anlatılmıştır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmesi gerektiği, uygulama yapılacak İlaçların etiketlerinin kesinlikle okunması gerektiği, doğru ilacın doğru zamanda önerilen dozda kullanılması gerektiği konusunda üreticilerimiz uyarılmıştır.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü