Çiftçiler ÇATAK kapsamında destekleniyor..

Çiftçiler ÇATAK kapsamında destekleniyor..

Çiftçilerimize ‘Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı’ Eğitimi Verildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarfından yapılan açıklamadır.

"Keşap ve bazı ilçelerimizde toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2015 yılından bu yana yürütülen “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Koruma Programı (ÇATAK)” kapsamında çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Keşap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programına dahil olan çiftçilerimize, 1 Ağustos 2018 tarihinde Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ÇATAK uygulama eğitimi verilmiştir. Çiftçilerimize, müracaat ettikleri kategorilerde hangi uygulamaların hangi tarihlerde ve nasıl bir uygulama yapılması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılmış ve afiş, broşür gibi eğitim materyallari dağıtılmıştır.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü"