'Tritikale ve Lenoks tohumu dağıtımı yapılacak’

Kaliteli kaba yem üretimini artırmak için yeni yem bitkileri deneme çalışmaları

‘4 bin dekar alana ekilmek üzere, Tritikale ve Lenoks tohumu dağıtımı yapılacak’

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, kaliteli kaba yem üretimini artırmak amacıyla yeni yem bitkileri çeşitleri denemeleri yapılarak bölge için uygun olanların üretimine geçilecektir.
DOKAP tarafından finansmanı sağlanan “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP)" kapsamında, Alucra Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde yaklaşık 4 bin dekar alana ekilmek üzere, Tritikale ve Lenoks tohumu dağıtımı yapılacaktır.
Tritikale, buğday ve çavdarın melezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir bitkidir. Tritikale elde etmek için yapılan melezlemede ana bitki olarak buğday, baba bitki olarak çavdar kullanılmaktadır. Bu nedenle tritikalenin asitli, tuzlu topraklarda yetişebilmesi, kurağa ve soğuğa dayanıklı olması çavdardan; ekmeklik kalitesinin yüksek oluşu ise buğdaydan kaynaklanmaktadır. Dayanıklılık özelliklerini çavdardan, kalite ve yüksek verimlilik özelliklerini buğdaydan alan tritikale; buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllara göre topraktan daha iyi yararlanmakta, özellikle eğimli, toprak derinliği az, çorak ve kışları çok sert geçen bölgelerde buğdaydan daha fazla ürün vermektedir. Soğuk zararı nedeniyle arpanın kışlık olarak ekilmesinin riskli olduğu bölgelerde güvenle yetiştirilebilir.
Lenoks (yemlik kolza) yaprakları ve yumruları çiftlik hayvanları tarafından iştahla yenen, ikinci ürün olarak değerlendirilen, yüksek verimli, protein oranı yüksek ve kış soğuklarına dayanıklı, tek yıllık yem bitkisidir. Lenoks, büyükbaş hayvan üreticilerinin günlük yem maliyetlerini düşürmek için kullanabilecekleri yem bitkileri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Yeşil ot olarak hayvanlara verilebildiği gibi silaj yapılarak da kaliteli bir yem temin edilebilir. Ayrıca sarı çiçekleri arılar için polen ve nektar kaynağıdır.
Karasal iklimin hakim olduğu yüksek rakımdaki ilçelerimizde, tarım arazilerinin büyük bir kısmı sulanamayan kıraç araziler olup, ürün çeşitliliği sınırlıdır. Bu proje ile hayvancılığın önemli olduğu ilçelerimizde kaliteli kesif yem üretebilmek için tritikale ve lenoks bitkisi çiftçilere tanıtılacak ve tarımı öğretilecektir. Sonuçta üreticilerin kendi kaynaklarını etkin kullanmaları, hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması ve et-süt verimin artmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü