Hibe ve destek projelerinde gözle görülür artış..

Hibe ve destek projelerinde gözle görülür artış..

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) TARAFINDAN HİBE YATIRIM PROJESİ

Giresun İlinde 2016–2018 tarihleri arasında yatırım projelerini teşvik etmek amacıyla devlet tarafından verilen hibe ve destek projelerinde gözle görülür artış yaşandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe yatırım projesi kapsamında 2016–2018 yılları arasında Arıcılık, Bitkisel Ürün, Fındık/Ceviz Kırma, Kanatlı Et Üretimi, Kırmızı Et Üretimi, Kırsal Turizm, Su Ürünleri İşletme, Süt Üretimi, Yerel Ürün ve Zanaatkârlık yatırım türlerinde toplam 46 projeye, 48 Milyon 417 Bin 450,84 TL tutarında yatırım, 20 Milyon 858 Bin 236,68 TL hibe desteği verildi.

Bu projelerden; 2016 yılında gerçekleştirilen 8 adet projeye, 22 Milyon 22 Bin 169,13 TL yatırım, 7 Milyon 234 Bin 529,16 TL hibe desteği, 2017 yılında gerçekleştirilen 6 adet projeye, 254 Bin 603 TL yatırım, 158 Bin 298,35 TL hibe desteği ödemesi yapıldı.

2017 yılında gözüken düşük hibe tutarının nedeni IPARD 2 programının akreditasyon sürecindeki gecikmelerden dolayı programın ilk çağrılarına diğer 42 il koordinatörlüklerinde olduğu gibi geç çıkılması, 1. ve 2. Çağrılar kapsamında sözleşmeler geç imzalanması ve 2017 yılında başlaması gereken yatırımların 2018 yılına sarkmasından kaynaklanmaktadır.

2018 yılında ise 2017 yılından sarkmalarla birlikte toplam 17 projeye 4 Milyon 65 Bin 296,56 TL yatırım, 2 Milyon 79 Bin 449,96 TL hibe desteği ödemesi olmak üzere üç yılda toplamda 31 projeye 26 Milyon 342 Bin 68,69 TL yatırım ve 9 Milyon 472 Bin 277,47 TL’lik destek ödemesi yapılmıştır.

TDKD tarafından 2016-2018 yılları arasında hibe ve yatırım desteği verilen 46 projeden; 2016 yılındaki 8 projenin tamamının hibe ve yatırım destek ödemesinin tamamı, 2017 yılındaki 6 projenin tamamı ile 2018 yılındaki 32 projeden tamamlanan 17’sinin kısmen hibe ve yatırım destek ödemesi yapılmıştır.

İlk defa 2013 yılında proje almaya başlayan TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü, proje başvuru kabulünü gerçekleştirdiği 120 Milyon TL yatırım tutarına sahip 166 projeye yaklaşık 58 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirmiş, bugüne kadar 630 kişiye direkt, 1.350 kişiye ise dolaylı yollardan istihdam sağlamıştır.

Yaptığı başarılı projelerle TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü IPARD Hibe Programı’nın uygulandığı 42 il arasında IPARD I Programı kapsamında ödenen hibe tutarı açısından “Kırsal Turizm” ve “Su Ürünlerinin İşlenmesi” sektöründe 6’ncı sırada yer almaktadır. Kurum hali hazırda devam eden IPARD II programı kapsamında benzer sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilere hibe desteği vermeye devam edecektir.