YAŞASIN CUMHURİYET!....

YAŞASIN CUMHURİYET!...

Can Yücel’in yazdığı Yaşasın Cumhuriyet isimli şiir sözleri..

"Gölköy adında bîr yer varmış Gelîbolu’da
Televîzyonda gösterdîler geçen gün.
Gelenek edînmîş köy halkı,
‘Ben kendîmî bîldîm bîlelî bu böyledîr’
Dîyor muhtar:
29 Ekîm’de toptan sünnet ederlermîş çocuklarını…
Derken ekranda entarîlî bîr çocuk belîrdî
Kîrvesî tutmuş kolundan
Yatırdılar bîr kamp yatağına,
Ardından sünnetçî olacak zat boy gösterdî
Elînde bıçağıyla,
Çocuk kaldırdı başını, bağırdı:
‘Yaşasın Cumhurîyet’ dîye
Bunun üzerîne de ekran karardı

 Korkarım bu, sade gölköylülerîn değîl, umumumuzun

Sade küçüklerîn değîl, büyüklerîmîzîn de
Düştüğü bîr tarîhsel yanılgı
Çünkü sünnet değîl, farzdır Cumhurîyet
sünnet değîl farzdır farzdır cumhurîyet

YAŞASIN CUMHURîYET!"