NİMETLERİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

 NİMETLERİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Nimet, Kur'an'da rahmet ve rızk kelimeleri ile son derece ilgili ve yakın anlamlarda kullanılmıştır.

Rızk, insan ve insanın dışındaki her canlı varlık için kullanılırken; nimet, yalnız insanlar için söz konusudur.

Nimetlerin Kıymetini Bilin -video-

Hz. Peygamber (s.a.s) dualarında: "Ya Rabbî, senden nimetin tamamını, senin nimetini diliyorum"

(et-Tirmizî, Dua, 93); "Yalnız ve yalnız Allah'a ibadet ederiz. Tüm nimetler O'nundur"

(Ebû Davud, Vitr, 25) ve "Nimetler, fazilet, senâ ve övgü Allah'a mahsustur"

(Müslim, Mesâcid 139) buyurmak suretiyle, Allah'ın nimetlerinin önemine işaret etmiştir. Bizi hidâyete erdiren, yediren, içiren ve nimetlendiren Allah'a hamd olsun"

(İmam Mâlik, el-Muvatta, Sıfatu'n-Nebî, 34) demek sureti ile de, Allah'ın verdiği nimetlere karşı hamdetmiş ve bu hususta insanlara örnek olmuştur.

Nimetle ilgili diğer bir hadisi de, şöyledir: "Bir insan için nimetlerin tamamlanması, ateşten kurtulup Cennet'e girmesidir" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 231, 235; et-Tirmizî, Dua, 93).