Şebinkarahisar'ın kayıp bir değeri AŞIK NAİLİ

Şebinkarahisar'ın kayıp bir değeri AŞIK NAİLİ

RAHMETLE ANIYORUZ

Asıl adı da Nail'dir. 1884 senesinde Şebinkarahisar'da doğdu. Varlıklı bir ailedendir. Rüştiyeyi bitirdi. Genç yaşta şiir yazmaya başladı. Saz çalamayan ama irticalen deyişler söyleyebilen bir kalem şairidir. Divan edebiyatının etkisinde kalmıştır. Dini şiirleri ve taşlamaları çoktur. Şiirlerini ve şairliğini uzun süre saklamış olan Naili çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra emekli olup, eşinin memleketi olan Düzce'ye göçtü.

Şiirleri Cevdet Canbulat tarafından "Naili'den Şiirler / 1952" adlı kitapta toplandı.

Ömrünün son on altı yılını geçirdiği Düzce'de 1953 senesinde öldü.

"Biçare Aşıkın Başında Böyle"

"Biçare aşıkın başında böyle
Perişan zülfünün bin belası var
Gönül imrenmez de n'eylesin söyle
O nazlı yavrunun hoş edası var

Yüzünün yadiyle ey güli rana
Kirpiğin kurumaz nemlidir hala
Dikenlere suyu vermezdim amma
Arada gonca gül temannası var

Merhamet eylemez o nazlı civan
Aşkının ateşi yamandır yaman
Sanırdım bir benim aşkına yanan
Benim gibi yüz bin müptelası var

Bülbülü susturur tatlı sözlerin
Gülü utandırır pembe yüzlerin
Süzdükçe naz ile güzel gözlerin
Etrafa nur saçan incilası var

Yeşertir ovayı gözümün yaşı
Ahımın okları delmez mi taşı
Böyle aşıkının belalı başı
Sabrı sükunu yok vaveylası var

Ah edip ağlarım ben garip garip
Ağladıkça feryad eder andelip
Derdime devalar edemez tabip
Dedi bende onun bin devası var

İltifat görmedim nevcivanımdan
Usandırdı beni tatlı canımdan
Geçmiş aşıkından geçer yanından
Ne selamı ne de merhabası var

Ne servetim vardır ne de bir hanem
Yavrular aç kalsa kalmasa danem
Başka kapı çalmam ben ne müdanem
Naili'nin yalnız bir Mevla'sı var

Aşık Naili

Mahsus (On İki İmam)

Şeriat sancağın meydana dikmek
Habib-i kibriya servere mahsus
Şimşiri şecaat âdâya çekmek
Sahib-i Zülfikar Haydar'a mahsus

Sevgilisi anlar yarü Hüda'nın
Muhammed Mustafa ve Murtaza'nın
Fatımatü'z Zehra Hayrünnisa'nın
Nur-u aynı şebbir idi şübbere mahsus

Caferi Sadık Zeynel eba Bekir
Musa Kazım Taki Naki'dir Faik
Askerî mehdidir Arifî aşık
Aldım imameyni ezbere mahsus

Aşık Naili"