İhlâs Suresi

!.........HER HAFTA BİR SURE.........!

İhlâs Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adlaanılmaktadır.

 

Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir