MD : " BENNEM BİLMİYRİMKİ...? "

MUHABİR DEDE'NİN YENİ YAZILARI SADECE ŞEBİNMEDYA DA YAYINLANACAKTIR...

NOSTALJİ'DEN KALAN YAZILAR

Muhabir Dede'nin kaleminden..

"BENNEM BİLMİYRİMKİ...?"

"Selamün Aleyküm..

Yiğenim yazıy ki..Memleketin neresinde duracuk..?

Baamı sorıysın vula...? oğrenürsün daha yaşın gençdür..Get öksürüğün kayada dur..

Get bahçalara aşağı..Tamzarıya get,, garşu bahçaya çık..Ne deyim..istedüğün yerinde dur..

Yok eyle değülümüş..Yanıya ne taraftansın deyi haaaaa.....

Vula yavrım gedin işinize..

Bu memleketin adamını ayrumculukla hep geriletiysiniz..Hızmat eden kimdür..Ona bakacuk..

Baktuk ki yan gelip yatıy..De haydii....Diyecük..Eyide yapıysa De yeri ..yolun açuk ola diyecük Anlıymısınız..

Şimdiyeli yerimizde sayduk..Bak ne deyiler..Yolllar son model olıyrımış..Allah ırazı olsun..

Yılancı deyiler zengünlemiş..Neydek zengünlediyse sizde çaluşun hak edin..

Niye gelmiyler aha buralara faprika tikmiyler..ey yol uzağumuş..Aha yolda geliy o zaman yapacakmısıız..? Gorecük baalım..

Ey faprika olursa kirlenürmüş..Sanki dersin seksen tene tikecekler..

İstemüyrük faprika, el zeneatları gelişsin, kurslar açulsun, aha bu tosuncuklar böyüyünce buralardan getmesinler..

Ey neydecük burada duracuk ekmek aş yoktur deyiler..Bennem bilmiyrim ki gafam almıy artuk..

Vula tosuncuk yazıysın dedüklerimi değülmü..? Baa bak. Yazmıysan eğerim ki..sorarım..

Okumaduk derlerse bilirimki senden..O zaman gaç bakıyım nere gaçıysın elimden...

Neyse nerede galmuştuk...Efendime söyliyim..

Bu enternetmüdür nedür..anında ne yazıylar hepsi çıkıyrımış..Tosuncuk bi tike gorsetti baa..

Vula ne guzel horan oynıylar, Feshene deyiler aha orda oynıyanlar..Çok havaslanduk biliymisiniz..

Ankara'dan biri gelmiş deyiki Ankara'da da olacağıdı emme engelledüler..Neyi deyirim..

Girasun günleri olacağımış orada da, su goymuşlar..

Dertleri neyimiş deyirim..bakıylar hepiside yüzüme, gaşları eğriliy..Bennem bilmiyrimki...

Ayrumculukmu olmuş deyürük..Emür böyük yerdenimiş deyiler..Aklım sarmadı ne deyecük artuk..

Baa bakın, bu memleketin adamına sahap çıkın..

Eğerim ki haksuzluk yaparsaız ki, unutmayın..Cenab-ı allah yanııza goymaz..Yedi sinsileizden çıkarur..

Has has geçinin.. Ayrumculuk yapan münafuktur..

Memleketin adamı eveli daha hurmetliydi..Heç bir allahın gulu, bir yetimi gapudan eli boş göndermezidi..

Şimdi bakıyrım ki akrabayuk diyenlerde bile biribirlerinden gaçıylar..Vula yavrum etmen eylemen, dedeleriizin kemükleri sızılar..

Geçenlerde gayfiye ecnebiler gelmişler biliymisiniz..

Neye mi gelmişler..? Hele durun sıkuşturmayın beni..anlatıyrım..

Bu Meryemananın evi varımış burada demişler..

Önce anlamamışlar biliymisiniz..

Meryemablanın evi vardı çook eksiden emme o ırahmetli oldu deyiler..

Yok adam o değülümüş..O Meryem abla Suşehrinde deyiler.. Derken ortaluk garışıy..

Yabancılar deyi ya.. Anlamıylar yanı dillleri farklıya.. Neyse Oradan efendüme söyliyim..

Aha bu üsifersiteden bir oğrenci, eyi has bunlar ne dedüğünü anlıy..

Yahu bunlar Meryemana Manastırı açıldımı bizi orıya kim goturur deyilermiş haaaa....

Havada yağdı yağacak mubarek, şeyliydi beyliydi, açulmadı daha, yok yazın, yok kışın açulacaktu, derlerken gediyler oradan..

Ecnebiler yanıya turist bunlar anlıymısınız, Tirebzondan gelülermiş..Demişlerki aha bu gareysara bir baaak hele deyin..

Neyse diyeceğim o ki..Bu memleketin gelürü turizmden, onun içinde bayundur olmaktan geçiy..

Eğerimki burada eksi hanları, hamamları, gonakları, eyi has elden geçürüpte eski haline getürülürse,

pansiyonculukta gelişür..Çokta gelür gelir..

Biriside deyiki ey gelür yerlerimize goz tikerler..

Kim tikecek deyirim..Yabancular..Ey onların yeri yurdu yokmuymuş..Vaaaarrr....Vula yavrım gedin işiize..

İyilük yapan iyilük bulur..Merhemet eden, merhemet gorur..Hayınlıkla heç bir şey olmaz..

Önce adam olacaksıız..Gafasızı çaluşturacaksunuz..Sepet kafalı olmıyacaksun, galın gafa heç olmıyacaksınn..

Aha işte şimdi bak kime sorıysam Üsifertede okıylar..

Eksiden eylemiydi..Gençlerin gozünü seveyim..Onlara eyi bakın..Hele yetimleri daha çok goruyalım yardım edelim..

 

Bu memleketin başına ne geliyse cahallıktan geliy anlıymısınız..

Mektepte eyi ehlaklı olmayı oğreten muallimler yetüştürelim..

Edebiyatı öğretsinler..guzel gonışmayı, oturup kalkmayı, adabı maşeretti bilsinler..

Bak bak biri ne deyi oradan.." biz ağanın tuluğunu yayaruk, ağa bizim tuluğu.."

 

Bu yazuyu neden yazdurdum biliymisiniz..

Aha bu bizim guvengurbuz yiğenim çok has bir şiir yazmış ya..

Tosuncuk okuyunca içim bir tuhaf oldu biliymisiniz..

Gurbete gedenlerin, memleketin halını anlatıy.....

Güven yiğenimin Aha bu şiirini bir sefer daha tekrar okuyalım heee...

"BENNEM BİLMİYRİM Kİ

Gam gasevet sarmış buğday rengini...

Söyle hele artuh, bileh bizde derdini..

Gelin dedi "Çekemem köyün çilesini"

Herif vurıy duvara gafasını

Sallıy başını..

"Bennem bilmiyrimki"

Ambar gurumuş, zahra yetmiy..

Hangisini saya, dertleri bitmiy..

Beş çocuk köşede zırliy..

Gelin ağlıy, Ana ağlıy..

Dede gafıyı sallıy..

"Bennem bilmiyrimki"

Bıldırda beyliydi ne bu çile..?

Zemheridemi deyi, çıkacuk yola..

Herifin mintanı dönmüş çula..

Emice hersleniy.. birde geline çala..

Görümce aciy ...

"Bennem bilmiyrimki"

Şehere varınca gurbet dedi..

Durdu birden.. yüreği darlandı.

İki gödük arpayıda sattı..

Gurbet yoluna baktıda baktı..

Yazıhane önünde ...

"Bennem bilmiyrimki"

Gayfe önünde telledi iki parmak cıgarayı..

Çok istiyrim dedi gızlarıda okutmayı..

Ensesine değdi bir el. baktı ki dayı..

Sert taşa vurduk derken baltayı..

Dayı da sustu..

"Bennem bilmiyrimki"

Köy yolunda çatısız evler..

Dili olsada söylese taşlar duvarlar..

Gurbet elde ahirete göçenler..

Döndüğünü bilemeden bir gün gelirler..

Yazanda sustu..

"Bennem bilmiyrimki.."

Güven Gürbüz

18.11.2013

Ankara "

İleride daha has şeyler yazduracağum tosuncuğa.

Artuk ne kadarını yazıy yazmıy bilemiyrim..

Allaha emanet olun...

05.Mayıs.2014

Muhabir DEDE"

MUHABİR DEDE'NİN YENİ YAZILARI

SADECE ŞEBİNMEDYA DA YAYINLANACAKTIR...