ST : " ŞEBİNKARAHİSAR MECLİSİ ''

NOSTALJİ'DEN KALAN YAZILAR

Sadi Toygar'ın Kaleminden;

"SİYASET ÜSTÜ KALKINMA İÇİN ''ŞEBİNKARAHİSAR MECLİSİ''

Yörenin yani Kelkit Vadisinin gelişmesi ile birlikte Şebinkarahisar'ın büyümesi, diğer ilçelerinde aynı şekilde gelişmesi, herkesin gücüne, becerisine göre fayda sağlayacağı, para kazanıp yaşamlarını sürdürebilecekleri, geçim sıkıntılarından kurtulacakları ideal bir yaşam için hedef koymaları gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için, insanlar topyekûn çalışmakta sivil toplum kuruluşları, iş adamları, siyasetçiler, kurum ve kuruluşlar elinden gelen gayreti göstermektedirler

Kalkınmak, sosyal ve ekonomik olarak gelişmek, her alanda ve herkesin küçük, büyük katkıları ile mümkündür. Bu kalkınmayı, gelişmeyi sağlamak için öncelikle "ortak kent bilinci" oluşturmaktır. Şebinkarahisar ve gurbette yaşayan bütün, kurum, kuruluş,sivil toplum kuruluşları iş adamları ve siyasetçiler ve halk ile aynı duyguları paylaşması gerekmektedir., Bu bilinç altında gönüllü kuruluşlar göreve davet edilmeli ve buralarda Kadınlar önde olmak üzere gönüllü insanlar, ile kanaat önderleri,siyasetçiler ve yöneticiler görev almalıdırlar.

Bu gönüllü Dernek, Vakıf, basın birliği, sanatçılar platformu gibi oluşumlar ilçenin tanıtımında, Turizm etkinliklerinde, eğitim çalışmalarında, kültürel değerlerin korunması maksadı ile gönüllü ve aktif rol almalıdırlar.

Hala şehrimizde bu tür kuruluşlar ne yazık ki kurulmamıştır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılmış hemşerilerimizin katkı sağlayacağı, ''siyaset üstü kalkınma'' için, ''ŞEBİNKARAHİSAR MECLİSİ'' kurulması elzem hale gelmiştir.

'ŞEBİNKARAHİSAR MECLİSİ'' tamamen gönüllü bir oluşumdur. Memleketini seven her bireyin, kuruluşun birlikte oluşturduğu bu mecliste, yürütme kurulu ve diğer kurullar oluşturularak, eylem planları hazırlama, köylü, kentli, siyasetçi ayırt etmeden faaliyetlerini sürdürmelidirler.

Bu mecliste "KADINLAR PLATFORMU" ve "GENÇLİK PLATFORMU" kendi dallarında gönüllü faaliyetlerine devam ederek, ihtiyaca göre çalışma grupları oluşturulması gerekmektedir. İş adamları ile sivil toplum kuruluşları yürütme kurulu olarak atayacağı gönüllü insanlar ile bu meclisi harekete geçirecek, Şebinkarahisar ve yörenin sosyal, kültürel, ekonomik ve kültürel açılardan gelişmesi için hizmet etmelidirler

Son zamanlarda Şebinkarahisar'ın önüne bir hedef olarak konulan "TURİZM" olayında, övündüğümüz tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak ve bunları Turizm vasıtası ile ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına vesile olan, emeği geçenlere destek olmak amacı ile ''ŞEBİNKARAHİSAR MECLİSİ'' harekete geçmelidir.

İstanbul'da yapılan ''Ekonomik güç birliği'' toplantısı, ne yazık ki beklenen heyecanı ve istenilen sonucu karşılamamıştır.

Bu toplantının amacı hakkında, akıllarda soru işareti ile birlikte, aradan geçen iki aya rağmen, yol gösterici, yönlendirici bir gelişme olmamıştır.

Son zamanlarda potansiyel güç olan Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları ile kadınları, her türlü siyasi gelişmelerden uzak olarak TURİZM konusunu gönüllü olarak kucaklamalı ve ona göre adım atmalıdırlar. Siyasiler bu konuda yol gösterici, yönlendirme yapmalıdırlar.

Başta Şebinkarahisar Belediyesi, bu meclise yer ve finans desteği ile birlikte Kaymakamlığın ilgisi ve yardımları, diğer kurum ve kuruluşların, siyasi parti ilçe yöneticiler ve en önemlisi Şebinkarahisar dışında yaşayan insanların, memleketlerine ellerinden gelen desteği vermelidirler.

Toplumsal kalkınma ancak el birliği ile olur, ''ŞEBİNKARAHİSAR MECLİSİ'' ile birlikte yapılacak hizmetler, birçok sektörü geliştirecek, heyecan yaratacak, ümidi artıracak her kişiye fayda saplayacak olan "ŞEBİNKARAHİSAR'DA TURİZM" canlılığını geliştirmekle mümkün olacaktır. Hep beraber Şebinkarahisar'ın, kalkınması gelişmesi, oluşturulacak gönüllü insanlar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve her kesimin katılımlarını sağlayarak siyaset üstü birliktelik sağlayarak adım atmaktır.

Her şeyi siyasetçilere bırakmayalım, hedefi koyarak, ortak sonuca ulaşalım. Toplumun beklentisi budur.

28 Kasım 2012

Saygılarımla"