MD : " NEREDE GALMUŞTUK? "

Muhabir Dedenin Kaleminden

"NEREDE GALMUŞTUK?"

" Selamün Aleyküm

Her hafta bir yazu yazduracuk dedük emme evdeki hesap çarşuya uymiy..

Tıfılcuk deyi ki 'Ey Dede seni arıyrım nerdesin?' Burdıyım ya deyirim..'Onun için değül' deyi, 'Yazu yazdurmıymısın? epeydür yazamaduk, De haydı anlat da okuyucu da merakta kalmasın'

Helbetteki memleketin ahvali durumuna baktuğumuz zaman değişen heç bir şeyin olmaduğunu göriyrik..Nee eyle deyisin diyeceksiniz..

Ortaluğun durumu malum..hayat pahalılığı almış başını gediy..Emeklülerin maaşları yetmiy..Salgun deyiler söz dinleyen yoktur. Demiyler ki eyle ya bu emeklüler ne deyi acaba..? deyürük emme duymıysınız ki..

Vula yavrım bu yaşluları üzmen..Bak size deyirim..Dinliymisiniz..? Yokluk çektürmen..Her birinin hakkını koruyun..Haksuzluk yapılmış deyiler..Ne için deyiler..Bu Entibakmudur nedür..Aha bu işi kökten bir çözün..Eyi hesap edin..Eksük vermen yaşluların maaşını..Hayır dualarını alın..Eyle ya öbürüne başka, diğerine başka olmaz..Hakkaniyet ne ise odur doğru olan..Emekliler cemiyetinin sesine azucuk gulak verin..Ha bu sene bitmeden bu meseleyi çözün ki..Edalet yerini bulsun ha..gözünü seveyim..

Tıfılcuk sesleniy o yandan..'Dede de söyle de söyle..' deyi..

Beni sıkuşturma, gafamıda garuşturma..Has gine deyürük işte..Anlıyan anlıy besbe..

Neyse efendüme söyliyim nerede galmuştuk..? Velhasılı yaşluluk her insanın başına gelecek..Bu gençlük kimsede galmayacak..

Nohut köyden şehere gelmiş Leblebi oldum demiş misali, saçı sakalı birbirine garışmış yeğenin biri deyi ki..'Bayağı ehtiyarlamışsın biliymisin..?' Vula yeğen sen gencim deyi ortada geziysin emme hele bir aynıya bak hele, sıfatın yaşını geçmiş mi geçmemiş mi..? Bakıyım ki sabah kalkınca elii yuzu yuyimısın..? Yaşlıları hakir görme yeğen...Alaya alma..sende yaşlanacaksın..Baban, anan, yerinde duriy mi..? Onlarda yaşlaniy..Yaşlulukla alay edilmez..El ne der adama..'Anası babası heç mi adap öğretmemiş' Aklıı başıa al..Başka bir şey demiyrim ..

Tıfılcuk yine sesleniy.. 'Dede yeter artuk başka şeyler de..', ' hersin çıkmasın..'

Ordan neyse; ne diyeceğidim..? Diyeceğim çoktur emme azecük düşünmem lazım..

Salgun döneminde cuara içenler hakkında alınan garerleri yerinde bulıyrım..Çünküt bu illetin girmedüğü gapı yok..Yasaklara uymak gerekür..Herif içiy cuarayı, tüttüre tüttüre yolda gediy..Ey bilmiymisin ki eyleya bu salgun dumanında yayılıy..Allah akıl fikir vere..

Gareysar da salgun hakkında birşey demiyrim..Ortaluk eyi değül..Eyle oruya burıya cırt. pırt getmen..Ağzıza gözüüze dikkat edin..Salgun yayucular yanııza gelebülür..Uzak durun..Maskeyi çeneize değül..Ağzıza ve de burnuuzada takın.Adamın burnu dışarıda maske takıyrim deyii...Vula yavrım heç mi gafan çalışmiy...Ağzı gapatıysın emme burnunda delük yok mu..O gine eyi..Herifin birinde çeesinde sallanıy..Biri koluna sarmış..Artuk daha bir şey demiyrim...Allah akıl fikir vere..

Tıfılcuk dedüklerimi gaydediy..Pencerenin kenarından sesleniy..' Dede bittimi yazduracakların.?"

Ey yavrum soyle deyisin, söyliyrim..'Bitmedi mi daha ?' deyisin..Bu dedüklerimi harfiyen yazıysın değül mü? Eğerim ki, yazmıysan külahları değüşürük ona gore..

Sevgülü okuyucularım..Hayat pahaluluğu demüştük..Her şey almış başını gediy..Ortaluğu ucuzlatmak üçün hökümet bir el atmalı..Para yetmiy para..Markete gedüyrük cepte para galmiy..Oradan efendüme söyliyim..Esnafta ağlıy..Para gazanamuyruk deyin..Eyide bizim paralar nere gediy..? Boğaza gediy helbette de alışverişede gediy. Eyle değül mü ya..Geri nasıl geliy? azala, azala. Niye mi azalıy..? Enflasyon deyiler adına bilmiymisiniz.? Eyliyse bu enflasyona dur demek gerekiy..Hökümete sesleniyrim..Aman Tikkat..Bu pahaluluk seçim gaybettürür sonra eyi bilesiniz..Lamı cimi yoktur..Bu milletin sesine gulak verin..Daha bir şey demiyrim..

Bi tenesi geçen gün yolda deyi ki..? Muhabür Dede bu Gareysarın sesini duyıylarmı..? Yanıya bu gaden işler olıy deyiler gaç senede olıy..Her yer mi böyle..Ne düşüniyler acaba..?

Vula yavrım ben nereden biliyim..Bende senin gibiyim..sesini duyurmak isteyene 'Eccük sus sen sonra gonışırsın.' derlerse..sonra da geri dönüp bakmazlarsa ne diyecük..Eyle ya İnsanların halını hatırını soracak, dinleyecek, çareler için uğraşacak adam ilazım..'Ey yok mu eyle adamlar' deyiler..Vela havle vela kuvvate..Ey heç mi cemiyete garışmadın ben ne deyirim o na deyi..Dernek deyiler,Vakıf deyiler..herkesten para toplıylar durmadan bunlar ne için uğraşıy..Onlara soracaksın bakıyım ki ne deyi...'Anlaşıldı dede anlaşıldı desene ki bizim halımız allaha galıy...' deyi. Ha şunu iyi bilesin..

Tıfılcukta sesleniy 'Dede de yeter artuk, Bu dedüklerini herkes deyi..' Vula yavrım deyi emme delü çaliy, akıllı oyniy olmasın bu işler..Yinede söyliyecük ki eccük gafalarada işliye..

Bu gaden yazurduğuma dua edin..Sonraki yazuyuda artuk ne zaman yazdururum Allah bülür..Tıfılcuk yanıma geliy hatırlatıy..
Allah canımızı sağ eder, ölmessek, haftıyacin idare edün artuk..Eccük gafamı toplar daha has yazularda yazdururum İnşallah..Hayır dualarıızı eksük etmen..Yaşlulara tikkat edin..Üzmen..Onlar unutgan olabülür..Tikkatsiz davranabülür..Herslenmeden yardım edin..Allah da size yardım eder..Hayır dua almaya bakın..O dualar sizi ayakta tutacaktır.

Allahaısmarladuk..

Muhabir Dede"