MD : " GÖRÜR İNŞALLAH "

MUHABİR DEDE'NİN KALEMİNDEN

" GÖRÜR İNŞALLAH "

"Selamün Aleyküm

Epeydür mektüb yazdurmıy terkettük. Tıfılcuk sesleniy 'Ey Dede!..Niye demiysin ki eyleya, gelde yeni bir yazu yazalım, millet demezmi ki bu memleketin adamı eyi has yazıydı ne oldu deyin..' Vula yavrım sus hele..Çok haklısın. Bıldırdan bu yana mektüb yazdurmaduk..Çok haklısınız..velakin malum ortaluğun durumu..Gapıya bacıya zor çıkıyruk..Virüsmüdür nedür insanlarda ne morel goydu, ne havas, ne şu, ne bu..Yütürdüğümüz arkadaşlarımız oliy, allah ırahmet eylesin..Umursuz insanlar yok mu..? Helbetteki var..Onların yüzünden bu salgun getmiy..Aşı yapturacuk besbe..o olmazsa olmaz..Aşudan gaçmuyacuk..Cenab-ı Allahın helbet bir büldüğü vardur. Derdi veren dermanını da verecektür..Allahın izniyle zoranayıda geldüğü yere geri gönderecük..

Tıfılcuk gaşlarını keşerdiy..Vula yavrum ne oldu deyirim..'Ey dede" deyi.."Gonuya gel..'Memleketin durumunu nasıl göriysin eyle ya, eyiyemi gediy, kötüyemi gediy, bırak onu bunu' deyi..

Tıfılcuğu kim gayileye alıy ki..Desin dursun, herşeyi çok iyi biliya....

Memleketin halı iyiye gedecek inşallah..Bak aya çıkacuk deyiler..Daha ne istiysiniz..? Yine tıfılcuk her lafa garışıy..'Dede uzaya çıkmadan aya çıkılmaz..' Vula yavrum ne diyeceğimi bilmeden gonışma..Sen seğirt get tükkandan eksükleri görde gel..Tilefona sesi alur oradan yazarsın.

Neyisi artuk rahatgine diyeceklerümü diyebülürüm..

Memleketin sorunlarını bilmeyen yoktur..Sokağa çıktuğumuz vakit kime sorsan illaki bir dert, bir sorundan bahsedecektür. Ben kendümü bildim bileli durum beyledir. Velhasılı bu işler hep neye bakıy..? Paraya bakıy. Paran var ise ağam, paşam, guşam, guşam. Paran yoğise eskileri bul, giyin kuşam. Bizlerin sırtındaki eskileri, giymez şimdinin yenileri. Neden? Tesarruf denilen aluşkanluk unutuldu. Ne demişler? " İşten artmaz, dişten artar.." Zemanında bol keseden atanlar, bi zaman gelür ağzını açar bakarlar. Savurganluğa çare bulacuk. Kim ki tesarrufa yönelirse bir başkasını da düşünmüş olur. Tok insanın aç insana faydası olmaludur.

Tıfılcuk olsa şimdi "sen ne deyisin Dede, millet açuk deyin bağırıy, sen neden bahsediysin" derdi.

O da hakludur..Eyicene düşünürsek, sonuca ışık tutacak cuvapta tesarruf edenlerdedür. Çare onlardadur. Her gün beğenmedükleri yiyecekleri, yemekleri çöpe tökenler. Çere çöpe, para harcayanlar, velhasılı savurganlar. Yönetmekte de aynı bu işler. Neyi yönetiysen eyi yöneteceksin. har vurup, harman savurmayacaksın. Memleketide eyi yönetir tesarrufla davranulursa Aya da çıkaruk, uzayada. Emme laf olsun torba dolsun deyin düşünmemek ilazım. Eğerim ki aya çıkacuk dendiyse helbetteki arkasında bir sağlamluk vardur. Bu sağlamluğu millet yaratacak. Eğerim ki inanursak olur denilecek. İnanırsak yarusunu başarmuşuk demektür. Anlıymısınız. Daha bir şey demiyrim.

Ufak yerlerde yaşayan insanlar geçümünü malınan, davarınan, ekim, biçim, yöresel ürünlerle sağlamıya çaluşurken, memleketinde ileriye gitmesini, geçimini memleketinde sağlamak, memleketinde galmak istiy emme velakin galdurmıy. Aklı yeten gurbet deyi. Gözü açılıy. Tahsil göriy. Burıyı beğenmiy. Dönüy dolaşıy bir çember misali. Geçim yok deyi. Hakludur.

Ey diyeceksiniz ki niye düzelmiy bu işler..? Neyinen düzelecek? İş sahaları olacak. Neyinen düzelecek? yolu, suyu, elektriği olacak. Neyinen düzelecek? akıl ilen fikir ilen.

Yanıya bu işler geliy gidiy, iş sahalarına galıy. Saha yok ortada.

Efendüme söyiyim, mesela Gocaelinde saha var. Neden? çünkü sanayi orada. İşçi emekçi orada. Haydin Çayırovaya deyipte giden köylülerimiz şimdi kendümüzü gurtarduk deyiler. Yosam Gareysarda aç galurduk demezler mi..? Derler helbet.

Gareysarda doğanların gareysarda galması için sanayi olacak, ister bacalı, ister bacasız.Bacalı olrsa, ey o zaman çevre kirlenür. Niye kirleniy..? Elin gavuru memleketine yapıyda. Son teknoloji..mahane araman. Bacasızda da başka bahane. Bahane çok.

Yoksam tatil yöresi gibi olur.Gez dünyaları, gör Garahisarı. Piknikkent, yöresel tadlar,yaylalar, yaylalar,göller, ırmaklar,uçsuz bucaksız tarlalar, sıra sıra avcılar.Yazdan yaza.Torunlarını gezdürmeye getürenler.İşte bu bizim Gale.Ne hasımışız emme bakmamışlar.Aha burada meryemana manasturu.Nasul çukacuk tepesine? bir teleferik varmı? Nefes nefese. Buranın duvarları çökmüşte örmüşler mi? derse torun.Yavrum sus hele..Tarihi çeşmeler varımış neredeler? silik milik emme deyha aha şu köşede suyuda akmıy. Ermenilerden galma kiliseler varımış dediler. orasını heç garuşturma.

Yavaş, yavaş her şey daha iyi olacak deyin gocattı bizi memleketin yolları.

Yol yorgunluğundan üç gün sonra gözlerini açabilen memleket aşukları çarşuda iki fır dönünce, öteden biri sorıy. Ne zaman geldiniz..? Ey ne zaman döniysiniz..? İçinden bir ses..'Hele bir öteden git.'

Başkan deyiler eskiler gibi değil pek gayretliymiş. Beri benzer değüllermiş. Ey yavrum neytsinler. Ellerinden geleni ardına goymıylar. Allahtan gettükleri yerden elleri boş dönmiyler. Ey deyiler kömür dumanı soluyruk, Heryer doğalgazlı, bizim doğal sazlı mı olacak..? deyiler..Ey yavrum ben deyim. sazı çaldınız türküsü duyuldu. Gelecektür helbet saburlu olun. Yolu yol tutmıy neydecük? Taşımalı, maşımalı gazda yoldadur. Bu gün yarın gelir helbet saburlu olun.

Tıfılcukta tepemde zebellah gibi durdu. Dede deyi temammı diyeceklerin.

Neyse, uzun lafın kısası memleketin halını bilmeyen yok gibidür. Cenab-ı allah inşallah yüzüne bakarda Vilayet olur. Bu yöneticilerin yapacaklaru en büyük iyilik Vilayetlik. Bu büyük bir uhdedir.

Cenab-ı allah bu memleketi düşünenleri de, el uzatanları da, yardım edenleri de görür inşallah..

Bu memleketi gördüğü kadar da allahta onları görsün.

Bir gün vilayetliğini iade edecek yüzlerinde var olduğunu görür inşallah..

Sevgi ve muhabetle..

Muhabir Dede..

12 Şubat 2021"