SKT : " ÇOBANDEDE KÖPRÜSÜ "

'NOSTALJİ'DEN KALAN YAZILAR

Seher Keçe TÜRKER'in kaleminden

" ÇOBANDEDE KÖPRÜSÜ "

ERZURUM

" Erzurum'un sınırları içerisinde yer alan Çobandede Köprüsü, İlhanlıların veziri Emir Çoban Salduz tarafından yaptırılır. Aras Nehri üzerine, yedi tane kemer gözlü olarak inşa edilen köprüden, günümüze altı gözü ulaşabilmiştir. Dönemin önemli yapılarından biri olan tarihi köprü, koruma altına alındığından kullanılmıyor. Çoban dede Köprüköy' de bulunmaktadır. Çoban dede efsanesinin anlatıldığı yerde bulunana taşlar bir çobana ve koyunlarına ayrıca bir de ejderhaya benzetilmektedir. Efsaneye göre; çok eskilerde bir çoban yaşarmış. Bir Ejderha çobanın sürüsüne musallat olmuş ve her geldiğinde bir koyunu alıp götürüyormuş. Günler sonra azalan sürüsüne üzülen çoban Allah'a yalvararak ejderi taş etmesini ve buna mukabil kendisinin bir koç kurban edeceğini söylemiş. Emrekom Köyü halkının anlattığına göre ise efsane şöyledir;
Yavuz Sultan Selim, İran seferine giderken ordu suyu geçemez. Padişah askerin geçebilmesi için oraya bir köprü yapılmasını emreder. Ancak bir türlü köprünün ayağını yapmak için temelini tutturamazlar. Köprü ayağı için nereye temel atılırsa atılsın tutmaz. Çok yer denerler ama nafile. Orada, Allah'ın ermiş kulu olan Çoban Dede de koyun otlatmaktadır. Bakar ki padişahın askerleri köprünün ayağını tutturamıyorlar, askerlerin yanına gider ve onlara:

- Şimdi asamı atacağım. Asa nereye düşerse köprünün ayak temelini oraya atın, der ve elindeki asasını fırlatır. Asa köprünün olduğu yere düşer. Askerler köprünün ayak temelini asanın düştüğü yere atarlar, bakarlar ki temel tutmuş. Çoban Dedeye bakarlar ama Çoban Dede'yi bulmak ne mümkün. Allahın veli kulu sır olmuştur. Köprü inşa edilir ve asker üzerinden geçer.

01 Mayıs 2013

Seher Keçe Türker

www.sebinmedya.com

Yazarı"