TA : " TARİHİ ESERLER "

AV.TURAN AKŞEN'İ RAHMETLE ANIYORUZ...

'NOSTALJİ' DEN KALAN YAZILAR

Av.Turan Akşen'in kaleminden;

" TARİHİ ESERLER "

" Eski, tarihi belediye binası önündeki, kültür bakanlığınca korumaya alınan “TARİHİ BELEDİYE ÇEŞME” si 1927 yılında Büyük Türk Milletinin Büyük Kurtuluş savasının kazanılışı ve cumhuriyetin kurulusu anısına Şebinkarahisarlılar adına zamanın belediye Başkanı “Kara Hüsnü Bey “ tarafından yaptırılmıştır. Bu, konuda yapılmış ilk ve belki de tek anıttır. Böyle bir tarihi anmanın çeşme ile sembolize edilmesinde belki de kurtuluşun ve cumhuriyetin, “ sular kadar aziz ve daim olması “ dileği vardı. Ama verilen emekte, sergilenen o sanatta, o tarihlerde bu çevrede kümelenen sanatkarların alın teri, göz nuru, tüm Şebinkarahisarlıların kurtuluş savaşına katkıları ve cumhuriyete olan coşkulu bağlılıkları vardır.

1939 yer sarsıntısının yarasını sarma fırsatını bulamadan 1961 büyük yangınıyla madden manen sarsılan Şebinkarahisarlılar bu tarihi çesmeyi maalesef ihmal ettiler belki, fakat asla unutmadılar, unutmamalıdırlar..

Kurtuluş savaşında, Cumhuriyetin ilanında ve bu çeşmenin yapılışında doğanlar şimdi emeklilik dönemindedirler. Fakat bu çeşmenin, bütün ihmalimize rağmen hala kaybolmayan ince ve manalı güzelliğini bütün haşmetiyle yaşadığı günlerini hala hatırlayabilirler ve hatırlamalıdırlar.

Bir taş bina, Alt katında o zamanlar petrolle yakılıp şehrin birkaç direğine “ Fenerci mevlit “ tarafından asılan fenerlerin bulunduğu fenerhane, ortada halkevi, en üstte bu şehrin yerel yönetimi ne yıllarca emek vermiş belediyeciler ve kıyılan nikahlar.. Ve şimdi terk edilen belediye binası… İlk radyoyu bu binanın önünde dinlemiştim.. Ve de bu taş binanın, belediye binasının önünde Kurtuluş savaşı ve cumhuriyetin anısına yapılmış narin belediye çeşmesi. Etrafında yarım çevre duvarı, yarım asırlık çınarlar, çiçek tahraları, etrafında şırıl, şırıl akan musluklar, defne dalları, üstünde bir dünya ve onun üstünde Türk Bayrağı, bunları sarmalayan zarif bir çatı ve ince bir ahşap örgü içinde Ay-Yıldız…

Üstten aşağı, Tarihi kale, Fatih cami, Taş hanlar, çarşı belediye ve Belediye çeşmesi. Bunlar, bir tarihi şehrin estetik görünüşünü ve tarihini tamamlayan bir dizi eserdir. Ve bunlar o zaman yerleştikleri fiziki alan üzerinde ve içinde bir bütünün parçalarıdırlar.

Şehrin yerleşim alanları yer değiştirdikçe tarihi eserleri de o yönde yürütmek, onları yapıldıkları tarihte bağlandıkları yerden koparmak hem onları yapanların ruhuna eziyet olacak ve hem de mevcut tarihi bütünlüğü bozacaktır.

Bu tarihi çeşmenin yeni belediye binası önüne getirilmesinde parasal katkıda bulunacağını vadeden hayırsever hemşehrilerim bu şartlı yardımı, şartsız hale getirip bu eserin kendi bütünlüğü içinde ihya edilmesinde de esirgememelidirler. Eğer yeni belediye binasının önüne bir çeşmenin yapılması gerekiyorsa ki gerekmektedir bu çeşme genç, dinamik ve mühendis olan Sayın Belediye Başkanının ve belediye üyelerinin şehrimize yepyeni bir hediyesi ve eseri olmalıdır.
Elbet tarihi eserler nakledilebilir. Ama bu, tarihi eser bulunduğu yerde tehlikeye maruz kalıyorsa. mesela heyelan, su alında kalma gibi. Görünen odur ki, tarihi belediye çeşmesi şimdiki sağlam zemininden alınarak heyelan kanallarına daha yakın bir yere götürülmektedir.

Bu tarihi şehir ve bu şehrin insanı çok ve güzel eserler verilmeğe layıktır.eserler verelim ama birini yıkıp diğerini yaparak değil, yerlerini değiştirerek değil.. yeni semtler ihya edelim, ama diğerlerini söndürerek değil.

24.07.1984 Şebinkarahisar

11-04-2009 sebinmedya.com yazarı "