KNKYZR : " Aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım "

 GİRESUN TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI Hasan Çakırmelikoğlu;

" Aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım "

 

"Giresun iş dünyası ile yaptığımız istişareler doğrultusunda 01.10.2022 Cumartesi günü yapılacak 2022 yılı Oda organ seçimlerinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

İlimiz ve ülkemizin kalkınabilmesi ve gelişebilmesi adına üstlendiği misyon doğrultusunda çizdiği vizyon, dün olduğu gibi bugünde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana hedefini oluşturmaktadır. Görevde bulunduğumuz dönem içinde ilimizin ulaşım altyapısına yönelik kamu yatırımlarının planlanması ve hizmete girmesinde emeği bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, imalat başta olmak üzere perakende ticaretinin sağlıklı ve kurumsal büyüyebilmesi hedefini de kendine yükümlülük addetmiştir.

Bu çerçevede, Giresun merkezde kurulu bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin uzun ve meşakkatli mücadele sonucu müteşebbis yönetime devrinin ardından, Espiye-Tirebolu bölgesine 3. ve Görele-Çavuşlu’da ise 4. Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımlarının (2022-2026) tamamlanmasını arzulamaktayız. Aynı şekilde Şebinkarahisar-Alucra ve Çamoluk bölgelerinde İhtisas OSB yatırımının da resmi hüviyete bürünmesi adına saha çalışmalarımız devam etmektedir.

Yine sektör analizleri düzleminde yapılan çalışmalarda bölgemizin kuru gıda, ağaç ürünleri-mobilya, metal-demir doğrama gibi faaliyet alanlarında çalışan işletmelerimize dönük planlı ticari alanlar oluşturulması hususunda yerel idareler ile görüşmeler ve danışmanlık destekleri sürmektedir. Bu kapsamda ikinci el oto galeri siteleri altyapıları tamamlanarak faaliyete geçme aşamasına gelmiş bulunmaktadır.
Diğer yandan bölgemizin en önemli ve stratejik ürün gamı fındık ve çayda üreticisinden mamul madde işleme tesisine kadar kapsayıcı proje çalışmalarımız, marka tescili ve mamul ürün çeşitlendirilmesi ile makine teçhizat modernizasyonu alanında kırsal kalkınma ajansı ve KOSGEB kanallarıyla destekleyici danışmanlık ve yönlendirici faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

Turizme dönük eğitim ve danışmanlık başlıkları ile yurtdışı ve yurtiçi turizmine yönelik tanıtıcı faaliyetler de de ciddi mesafe kaydeden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, bugün sektörde kalifiye hizmet personeli ile bölgemizin turizm altyapısının desteklenmesi, ayrıca konaklama tesis sayısı ve yatak kapasitesinin artırılması ile alternatif turizme yönelik faaliyetlerin karşılığını bugün görmektedir. Buna ilaveten visitgiresun.com dört mevsim Giresun tanıtımına dönük (Türkçe, İngilizce ve Arapça) video ve görseller ile sosyal medya üzerinden ulusal ve uluslararası geniş tabanlı bir tanıtım portalı da çalışmalar arasındadır.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni dönemdeki hedeflerinden bir diğeri, e-ticaretin tüm sektörleri kapsamasına önayak olmaktır. Bugün pandeminin de etkisiyle hızlı bir e-ticaret dönüşümünü kaçırmadan Giresun iş dünyasının bu potada yer alması önceliklerimiz arasındadır. Yapılan eğitim ve danışmanlık başlıklarında imalatçısından perakendecisine kadar tüm sektörlerin e-ticaret kullanımını özendirmek arzusundayız. 500 milyar TL’na ulaşan Türkiye’nin e-ticaret hacminden iş dünyamızın da hedeflenen payı alabilmesi kabuğunu kıran Giresun açısından stratejik bir hizmet olacaktır.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, resmi görev ve sorumluluklarına ilave, kanun ve nizamlara uygun, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak stratejik ulaşım yatırımlarının da takipçisidir. Bu kapsamda kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım yatırımlarında önceliklerimiz olan Giresun Güney Çevre Yolu Projesi, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol standartlarının iyileştirilmesi, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli) yolu yapımı, Tirebolu-Torul-Gümüşhane yol standartlarının iyileştirilmesi, Ordu-Giresun Havalimanı uçuş ve hat sayısına yönelik ek yatırımlar, Giresun Limanının mevcut yapısının revize edilerek, uluslararası lojistik kullanımına uygun hale dönüştürülmesi, Samsun-Sarp Demiryolu ile Erzincan-Gümüşhane-Tirebolu demiryolu proje yatırımlarının en kısa zamanda hizmete dönüşebilmesi adına kurum/bakanlıklar arası süreçler olumlu sonuçlanana kadar devam etmesini planlamaktayız.

Ve bu vesileyle;
1898 yılından itibaren ülkemiz ve Giresun’umuzun ticari ve sosyal gelişimine fayda sunmak adına Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları kesintisiz sürmektedir. Bu doğrultuda başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğum Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı işletmelerimizin, kurumsal ve modern gelişimine katkı sağlamak ve iş dünyamızın çok kıymetli iş insanları ile yaptığımız istişareler doğrultusunda başkanlığa yeniden aday olmaya karar vermiş bulunmakla birlikte, sürecin ilimize, ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ederim."


Şebinkarahisar Ajans GÜLSEN AKYOL MUTLU