Güven Gürbüz Yazdı : " BELİRSİZLİK BELİRTİYİ GETİRİR "

GÜVEN GÜRBÜZ'ÜN KALEMİNDEN

" BELİRSİZLİK BELİRTİYİ GETİRİR "

"Dünya ve ülkemizde vuku bulan bir çok belirsizlikler, nedenleri ve sonuçları itibariyle günbegün gündemleri değiştirmeye yetiyor. Atılan ve atılacak adımlara bakıldığında yine belirsizliklikler ortada kol geziyor. Bu belirsizliklerin hangi belirtiye işaret olduğu ise tartışıla dursun, bizleri ilgilendiren boyutu ile yaşamın bizlere sunacağı olumlu veya olumsuz yansıyan ve yansıyacak bölümleri.

Toplumsal düşünce seyrininde belirsizliklerin hangi belirtiye işaret ettiği ve neler doğurabileceği, sonuçları nezdinde etki mekanizmasını da oluşturduğuda aşikar. Netice itibariyle gelecek bizlerden çok şeyler bekleyecek. Atılacak adımlar ise düşüncede başlayıp, icraatta bitecek.

İnsanoğlunun hayatının idamesi yönünde ağır basan düşünce tarzı, geleceğinin şekillenmesi yönünde de hedef ve gayelerini ortaya çıkaracak olması, yine sonuçlara etkisini de ortaya koyacak. Ortaya konan ağırlıklar yine toplumsal gidişatı da kökünden etkilemeye devam edecek.

Dünya literatüründe yaşam mücadelesi, yönetimsel kavramlarda ise fikir savunması.

Çelişen ve çelişkilerle dolu düşünce yapıları. Ülkelerin yanlı, yönlü, düz bakış açıları. Hepsi aynı kürenin içerisinde dönüp duracak. Kürenin nereyi işaret ettiği, elinde çubuğu bulunduranın gösterdiği yerde belirecek. Bu çubuğu her gün değişik yerlerde oynatan süper güçler, dünyada hegomanyacılığında aynı zamanda baş aktörleri olarak karşımızda duracak. Dünya liderlerinin iç dünyaları, dışa açılınımın da ayna görevi yapacak. Bizlerin o aynada ne gördüğümüz sorgulanmayacak belki ama sahadaki uygulamaları ile gündemlere oturacak ve oturmaya devam edecek gözükmekte.

Ekonomi savaşları dünya üzerinde kartellerin ve tröstlerin yaygınlaşması ile birlikte değişik bir ivme kazandı. Hangi ülkelerin sahada aktif, güçlü, potansiyelli, gelecek vadeden durumda ise o bir adım önde gözüksede, emperyal güçlerin hedeflerinde de yeni tarz düşüncelere sevk edecektir. Küresel güçler dünya ekonomisinde etkinliğini artırmak üzere başta enerji kaynakları olmak üzere yeni aksiyon planlarını uzun vadeli oluşturmaları kaçınılmaz olacaktır.

Doğu ve Batı bloku şeklinde evrimsel oluşumun belirsizlik şeklinde seyrettiği görülsede, aslında yeni bir belirtiyi de gün yüzüne çıkaracağa benziyor. Süper güçlerin dünya politikalarının şekillenmesi ve sahada uyguladığı tutum ve davranışların belirtileri, çelişkilerini ileride net ve yalın olarak ortaya konması an meselesi olabilir. Savaş kavramının başına artık nükleer kavramınında telafuz edilmeye başlanması fitilin ateşlenmesine destek olmamalıdır. İnsanoğlu bir dünya savaşının içerisine atılarak telef edilmemelidir. Vebali ağır Liderlik kavramının başında bulunan yöneticiler attıkları her adımda çok ama çok iyi düşünmeleri gerekir.

Bizleri ilgilendiren boyutuyla ülkemizin selameti ve geleceği için daha çok çalışmak ve her alanda güçlü olmak zorundayız. Ülkemiz üzerinde oynanan sinsi oyunların baş aktörleri emperyal güçler, dört bir yandan kuşatma peşinde oldukları gözlerden kaçmıyor. Komşularımızla aramıza giren bu sinsi güçler, yıllar içerisinde sergiledikleri tavır ve tutumları ile amaçlarının ne olduğunu belli etmişlerdir.

Yazılarımın içersinde her hafta Nasrettin hocaya yer verirken, bu haftada bu fıkra yerini alsın dedim.

Elinden Almak Kolay Olur

Bir gece Hoca’nın evine hırsız girer. Tuhaf sesler işiten hanımı Hoca’yı uyandırarak; “Hoca, kalk bir tıkırtı var, galiba eve hırsız girdi.” deyince Hoca; “Hanım, boş ver, sen yatmana bak, o çalacak bir şey bulabilirse elinden almak kolay olur.” deyiverir.

Yaşam bizlere sundukları ile birlikte, art niyetli aldıkları da sahnede kukla gibi oynatmaya devam edeceğe benziyor.

Vatanımız, yurdumuz, memleketimiz bizim evimiz. Milletimizle hep birlikte ayrılmaz bir bütünüz. Buraya göz dikecek hainler, kol gezebilecekler. Devlet millet elele hep birlikte üstesinden gelecekte bizleriz.

Mutlu yarınlar hepimizi kucaklasın.

Güven Gürbüz / 01 Ekim 2022
Şebinkarahisar / Ankara "